In atentia:

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ȘI MEDICAMENTE

 

Avand in vedere :

În temeiul art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 18, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș  stabileşte termen de contractare pentru următoarele tipuri de asistențe medicale:

-              Asistență medicală ambulatorie de specialitate  pentru specialitățile clinice și acupunctură,

-              Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice,

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii  septembrie  2020  , contractele/actele adiționale urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele parti până  la data de 30.09.2020, desfășurându-se după urmatorul calendar:

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 22-23.09.2020
  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 24.09.2020, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
  3. Depunerea contestatiilor: 25.09.2020, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 28.09.2020
  4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale : 29-30.09.2020

Lista documentelor necesare pentru incheierea contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.ro.

   Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa contractare2020@casag.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.