Vă aducem la cunoștință că pentru raportarea serviciilor aferente lunii AUGUST 2021, conform referatului de aprobare DGTI, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

 • 01.09.2021 - 20.09.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 • 01.09.2021 - 20.09.2021 - asistenta medicala primara (MF)
 • 02.09.2021 - 20.09.2021 prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)
 • 02.09.2021 - 30.09.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)
 • 03.09.2021 - 30.09.2021 - unități sanitare cu paturi (SPT)
 • 03.09.2021 - 30.09.2021 - programe naționale de sănătate (PNS)
 • 03.09.2021 - 30.09.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)
 • 04.09.2021 - 30.09.2021 - ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)
 • 04.09.2021 - 30.09.2021 - asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 • 04.09.2021 - 30.09.2021 - consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 • 04.09.2021 - 30.09.2021 - îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (1-1C)
 • 05.09.2021- 30.09.2021- dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)