01.01.2020 - 20.01.2020 - asistența medicală primară
01.01.2020 - 31.01.2020 - unități sanitare cu paturi
01.01.2020 - 31.01.2020 - ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare
01.01.2020 - 31.01.2020 - asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.01.2020 - 31.01.2020 -- îngrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu
01.01.2020 - 31.01.2020 - consultații de urgență la domiciliu și activităților de
transport sanitar neasistat
01.01.2020 - 31.01.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară
03.01.2020 - 31.01.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice 03.01.2020 - 31.01.2020 - programe naționale de sănătate
05.01.2020 - 20.01.2020 - prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
08.01.2020 - 31.01.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice
08.01.2020 - 31.01.2020 - dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe
organice sau funcționale în ambulatoriu