ANUNT

CONTRACTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE CURATIVE 2020

 

Avand in vedere :

in temeiul art. 3, alin (9) din Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 cu modificarile si completarile ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș stabileşte termen de contractare pentru Programele nationale de sanatate, respectiv:

Procesul de contractare se derulează in perioada 26.06-03.07.2020, contractele urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele parti până la data de 03.07.2020, desfășurându-se după urmatorul calendar:

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 02.07.2020 pana la ora 14,00.
  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 02.07.2020, ora 16,00 prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
  3. Depunerea contestatiilor: 02.07.2020, dupa ora 16,00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 03.07.2020.
  4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale și medicamente: 03.07.2020.

 

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, se poate obtine de la serviciul de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regaseste si pe site-ul institutiei, www.casag.ro.

 

Documentele necesare incheierii contractelor se depun la sediul CAS Arges.