IN ATENTIA ANGAJATORILOR SI BENEFICIARILOR DE CONCEDII MEDICALE

  Avand in vedere OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, si punerea in concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin OUG nr. 79/2017, respectiv necesitatea reglementării cadrului legal referitor la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, necesitatea reglementării cadrului legal referitor la acordarea posibilităţii asigurării facultative în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau indemnizaţie de şomaj, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, prin OUG nr. 99/2017 s-au adoptat modificarile legislative, iar prin Ordinul comun  MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017 normele metodologige de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

  Aceste prevederi legislative au intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2018.

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

Dr. Daniel MUSAT

 

Fișiere atașate

OUG Nr Nr. 99-2017.pdf ORDIN Nr. 15-2018.pdf