IN ATENTIA ASIGURATILOR

  Avand in vedere necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin OUG nr. 79/2017, respectiv eliminarea din sarcina angajatorului a obligaţiei plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi trecerea acesteia în sarcina salariaţilor si necesitatea modificării şi completării reglementărilor referitoare la obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi la constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin OUG nr. 88/2017 au fost adoptate modificarile si completarile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

  Aceste prevederi legislative au intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2018.

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

Dr. Daniel MUSAT

 

 

Fișiere atașate

OUG Nr. 88-2017.pdf