Având în vedere reglementările Ordinului MS/CNAS nr.58/04/2022, precum și adresa CNAS nr. DG74/11.01.2022 înregistrată la Casa de Asigurări de Sănătate Argeș cu nr. 290/11.01.2022 facem următoarele precizări:

  1. - activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2 se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistența medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanență, de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou veniți într-o localitate, precum și de către medicii fără liste proprii angajați în cadrul cabinetelor medicale individuale, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară.
  2. - pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, medicii de familie prevăzuți la pct.l care au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru administrarea dozelor opționale suplimentare, încheie acte adiționale la aceste contracte.

Actele adiționale se încheie până la data de 31 martie 2022 prin semnare de ambele părți.

3. - casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2 și cu furnizorii din asistența medicală primară care nu au încheiate contracte pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru administrarea dozelor opționale suplimentare.

Contractele se încheie până la data de 31 martie 2022 prin semnare de ambele părți.

4. - durata actelor adiționale / contractelor încheiate pentru activitate de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2 se poate prelungi pe toată durata derulării procesului de testare, cu condiția ca medicii de familie să fie în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară.

 

Fișiere atașate

ord58-04-2022.pdf oug137-2021.pdf solicitare D.pdf