În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii decembrie 2021, având în vedere adresa CNAS nr.  P 11307/22.12.2021, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii DECEMBRIE 2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

03.01.2022 – 20.01.2022 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

01.01.2022 – 31.01.2022 – unități sanitare cu paturi (SPT)

06.01.2022 – 31.01.2022 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

06.01.2022 – 31.01.2022 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

06.01.2022 – 31.01.2022 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

05.01.2022 – 31.01.2022 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

06.01.2022 – 31.01.2022 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

06.01.2022 – 31.01.2022 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.01.2022 – 20.01.2022 - asistență medicală primară (MF)

03.01.2022 – 31.01.2022 – programe naționale de sănătate (PNS)

04.01.2022 – 31.01.2022 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

03.01.2022 – 31.01.2022 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)