Vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor aferente lunii SEPTEMBRIE 2021 conform referatului de aprobare DGTI nr.2181/27.09.2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

02.10.2021 - 20.10.2021 - prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

01.10.2021 - 31.10.2021 - unități sanitare cu paturi (SPT)

05.10.2021 - 31.10.2021 - ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

04.10.2021 - 31.10.2021 - asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

04.10.2021 - 31.10.2021 - îngrijiri medicale si îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

05.10.2021 - 31.10.2021 - dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

04.10.2021 - 31.10.2021 - consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

04.10.2021 - 31.10.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.10.2021 -15.10.2021 - asistenta medicala primara (MF)

04.10.2021 - 31.10.2021 - programe naționale de sănătate (PNS)

05.10.2021 -31.10.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

02.10.2021 - 31.10.2021 - ambulatoriul de speciabtate pentru specialitățile clinice (CLIN).