In atenţia furnizorilor de servicii medicale la domiciliu si ingrijiri paleative


    Casa de Asigurări de Sănătate Argeş invita, in ziua de vineri, 13.10.2017, orele 12.00, in sala de şedinţe a Colegiului Medicilor Argeş din bdul IC Bratianu, nr.62, toţi furnizorii de servicii medicale la domiciliu aflaţi in relaţie contractuala cu instituţia, la o discuţie in vederea identificării unor soluţii de asigurare a continuităţii in bune condiţii a activităţii medicale din aceasta asistenta.
    Intâlnirea este organizata in baza prevederilor arf. 12 din Anexa 31 la Ordinul comun MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind acordarea serviciilor medicale la domiciliu si ingrijiri paleative la domiciliu si modalităţile de plata ale acestor.