In interpretarea dispozițiilor Art.2 din Ordinul nr. 815/01.07.2024, referitoare la procedura de transmitere în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a serviciilor acordate offline și la procedura de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIAS, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 01.07.2024, regula “serviciul medical nu a fost raportat online în 3 zile lucrătoare” este activă, iar nerespectarea prevederilor legislative pentru această regulă, va atrage respingerea serviciilor medicale

 

Fișiere atașate

CNAS Ordin nr. 815 din 01.07.2024 - validare servicii medicale in cazul disfunctionalitatii PIAS.pdf