ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU C.A.S ARGES

 

Modificarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

 

În cadrul ședinței Guvernului României din 28.12.2022, a fost aprobat Proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, precum și prelungirea unui termen, act normativ care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2023, beneficiarii programului de compensare vor fi pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.608 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează alte venituri

 

De la 1.429 lei în anul 2022  la 1.608 lei din ianuarie 2023

 

Aceasta este noutatea legislativă în ceea ce privește Programul pentru compensare cu 90% al prețului de referință al medicamentelor, modificare stabilită ca urmare a creșterii cu 12, 5% a valorii punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2023.  

Așadar, asigurații din sistemul de asigurări de sănătate românesc, înregistrați în categoria pensionari cu venituri din pensii de până la 1.608 lei/lună, vor beneficia de prescipții medicale cu o compensare de 90% a prețului de referință la medicamentele prevăzute în sublista B din HG 720/2008. 

Totodata, prin OUG nr. 168/2022 a fost reglementată și acordarea unui ajutor financiar în anul 2023  pentru pensionarii sistemului public de pensii, dar și a celor din sistemul pensiilor militare de stat, precum și beneficiarilorde drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de către casele teritoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau égale cu 3000 de lei.

Acest ajutor va fi plătit în două tranșe, în luna ianuarie 2023 și octombrie 2023 și se va efectua  din oficiu de către casele teritoriale de pensii.

Important de reținut este faptul că ajutorul financiar stabilit nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin Hot Guvernului nr. 186/2009, privind Programul de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare.