Se reintroduce regula PHM 256 – „asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat”

 

 Regula va funcţiona pentru o perioadă de minim 2 luni la nivel de avertizare atât la prescriere cât  şi la eliberare şi verifică existenţa unui formular specific (cu schema terapeutică asociată formularului) transmis şi confirmat în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în  lista aprobată prin HG 720/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamente notate cu cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în lista  aprobată prin HG 720/2008, cu modificările și completările pentru care nu sunt aprobate Formulare Specifice prin  Ordinul CNAS nr.141/2017, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru toate situaţiile de avertizare ale regulii PHM 256, medicii prescriptori au obligaţia de a verifica concordanţa informaţiilor transmise şi confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport hârtie  şi de a sesiza eventualele disfuncţionalităţi casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale  sau pe suport SIUI ( suport.siui@casan.ro).

 

Reamintim furnizorilor de servicii medicale că au obligaţia prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin  Ordinul CNAS nr.141/2017, cu modificările și completările ulterioare, în concordanţă cu metodologia de transmitere în PIAS a formulare specifice din anexa 2 la ordin.

 

Formularele specifice pot fi consultate şi descărcate de medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS : www.cnas.ro, secţiunea “Informaţii pentru furnizori -medicamente-formulare specifice”.