Având în vedere adresa CNAS nr.P2408/05.04.2021, înregistrată la CAS Argeș cu nr.3088/06.04.2021, vă informăm că au fost prelungite până la data de 30.06.2021, prin acte adiționale, contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată).

          Astfel, până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în protocolul terapeutic J05AP, aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, se poate iniția terapia cu medicamentele fără interferon.

          De asemenea, vă reamintim faptul că, potrivit HG nr.351/2021 din 25 martie 2021, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum și prorogarea unor termene, începând cu data de 01 aprilie 2021, eliberarea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, se realizează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente (farmacia) să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract și medicul care a emis prescripția medicală.

          Prin urmare, eliberarea medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat se va derula în aceleași condiții ca și până acum.