In atentia medicilor specialisti gastroenterologi si boli infectioase

 din unitatile sanitare aflate in contract cu CAS Arges

 

            Având în vedere adresa CNAS nr. P684/01.02.2021, vă informăm că au fost prelungite pana la data de 31.03.2021, prin acte aditionale, contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă  ( interferon-free ) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C ( forma de boala compensata). 

            Astfel, până la data de 31 martie inclusiv, pacienți care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în protocolul terapeutic J05AP, aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de  inițierea  tratamentului cu  medicamentele interferon-free.