In atentia tuturor  medicilor prescriptori din unitatile sanitare

aflate in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges

 

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 1 martie 2017 a urmatoarelor acte normative:

formulam urmatoarele precizari:

  1. Incepand cu data de 1 martie a.c., în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru prescrierea  medicamentelor corespunzătoare DCI-urile notate cu (**)1 (**)1Ώ, (**)1β,  medicul curant are obilgatia de a completa, semna si parafa Formularul specific medicamentului pe suport de hartie si de a transmite o cerere online in platforma informatica din asigurarile sociale, denumita in continuare PIAS, pentru intregistrarea informatiilor din Sectiunea I a Formularului specific, cerere semnata electronic.
  2. Pana la implementarea modalitatii de transmitere a cererii online in PIAS mentionata mai sus, Formularerele specifice vor fi transmise de catre medicii prescriptori la CAS Arges scanate, prin mail la adresa formulare.specifice@casag.ro si prin fax la nr. 0248/284674. Precizam faptul ca medicii prescriu tratamentul dupa transmiterea Formularului specific la CAS, fara a fi nesesara o confirmare a inregistrarii primirii   Formularului specific la CAS Arges. Documnetele care stau la baza completarii formularelor se patreaza, in original, la medicul prescriptor.
  3. Prin exceptie de la pct. 2, in cazul Formularului specific L008C.1  transmis de medicii prescriptori, CAS Arges va comunica medicului o Confirmare de inregistrare a Formularului specific.  O copie a Confirmarii de inregistrare a Formularului specific L008C.1  va fi inmanata de catre medicul prescriptor asiguratului care o va prezenta la farmacie in momentul eliberarii prescriptiei medicale.
  4. Precizam faptul ca perioadele de administrare a tratamentului se calculeaza ca numar de luni, NU calendaristic. Prin urmare, de exemplu,  daca un tratament se initiaza pentru o perioada de 3 luni incepand cu  data de 16.03.2017, perioada de administrare a tratamentului va fi de la 16.03.2017 – 31.05.2017.
  5. Medicul prescriptor are obligatia de a respecta prevederile protocoalelor terapeutice în vigoare elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii atat cu privire la perioada pentru care se poate initia si/sau continua tratamentul ( 3, 6, sau 12 luni ) cat si cu privire la  criterii de eligibilitate, monitorizare, schema de tratament, dozele de medicament recomandate, etc.

Nerespectarea conditilor de prescriere a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale notate (**)1 (**)1Ώ, (**)1β va fi sanctionata pentru fiecare tip de asistenta medicala, dupa caz asa cum este prevazut in HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 si in Ordinul comun MS – CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017.