Începând cu data de 01.10.2017, în vederea respectării prevederilor art, 20 alin. (2) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, unităţile sanitare din ambulatoriu se pot înscrie în procedura de acreditare prin modalitatea prevăzută pe site-ul www.anmcs.gov.ro