În acord cu:

      Medicii care pot acorda concedii medicale pentru afecțiunea prevăzută la punctul13 din anexa 6 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănatate, cu modificările și completărule ulterioare și anume ”accident vascular cerebral” sunt medicii din specialitatea cardiologie și neurologie.

    Pentru bolile cardiovasculare care se încadrează în categoria bolilor special – cod de indemnizație 13, durata maximă de acordare a concediului medical este de un an, în intervalul ultimilor 2 ani și pentru această perioadă nu este necesar avizul medicului expert.