Noua sesiune de contractare la CAS ARGES

 

Casa de Asigurari de Sanatate Arges stabileste pentru luna octombrie a anului in curs o sesiune intermediara de contractare a serviciilor medicale. Avand ca suport prevederile art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 696/2021 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 19, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, procesul de contractare va avea loc pentru următoarele tipuri de asistențe medicale :

  1. Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice și acupunctură,
  2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
  3. Asistență medicală spitalicească,
  4. Îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu.

Sesiunea de contractare se va desfasura dupa urmatorul calendar

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.ro. Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa contractare2021@casag.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.