1.în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial:

- cerere tip (cerere)

- copie act de identitate;

- dovada plăţii contravalorii producerii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia;

- plata se poate face in contul RO29TREZ0025005XXX000141 deschis la TREZORERIA ALBA IULIA pentru codul fiscal 4562729, sau la caseria unității

 

2.în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial:

- cerere tip (cerere)

- copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional;

- cardul naţional emis iniţial;

- dovada plăţii contravalorii producerii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.

 

3.Alte situaţii justificate:

- cerere tip (cerere)

- copie act de identitate;

- dovada plăţii contravalorii producerii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia;

 

NOTA: CARDURILE DUPLICAT SE RIDICA DE LA SEDIUL CJAS

 

 

4. în cazul în care cardul se refuză din motive religioase sau de conştiinţă:

- cerere tip (cerere)

- copie act de identitate;

- cardul naţional emis.

 

Până la eliberarea cardului duplicat, dovada calităţii de asigurat se face cu o adeverinţă de înlocuire a cardului naţional şi care are o valabilitate de 60 zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat.

 

Începând cu data de 1 mai 2015, persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se eliberează la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă.

Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

Pentru persoanele, care au refuzat iniţial primirea cardului naţional, casele de asigurări de sănătate pot elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor. În această situaţie, cardul naţional se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie în vederea acordării unui serviciu medical.

 

Fișiere atașate