Casa de Asigurari de Sanatate  Alba, prin reprezentantul legal Presedinte-Director General,  Ec. Silvia Puie, comunica, urmatoarele:

 

- In conformitate cu comunicatul CNAS inregistrat la CAS Alba cu nr. 95/04.01.2018, prin care se anunta ca  furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor pana la data de 31.03.2018, vor putea intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie 2018), Casa de Asigurari de Sanatate Alba, anunta ca in perioada 06.01.2018 – 19.01.2018, va avea loc sesiunea de contractare a  serviciilor medicale in asistenta medicala primara.

 

- Depunerea  cererilor si a documentelor necesare contractarii cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara,  are loc in data de  12.01.2018;

 

- Documente necesare incheierii contractelor, sunt postate pe pagina de web a Casei de Asigurari de Sanatate Alba, la adresa: www.casan.ro/casalba, in sectiunea Informatii pentru furnizori – Furnizori de servicii medicale;

 

- In cazul in care furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, depun cererile insotite de documentele solicitate la alte termene decat cele stabilite si comunicate de catre Casa de Asigurari de Sanatate, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pana la termenul urmator de contractare.

 

- Data  limita de finalizare a procesului de contractare a serviciilor medicale  in asistenta medicala primara, este 19.01.2018.

 

 

                            PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

                                         EC. SILVIA PUIE

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Anunt contractare ian 2018.pdf