Adresa de email la care se pot transmite documentele in format electronic este: casar_card@casar.ro

Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere card european Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate