„Prima ediție a GHIDULUI ASIGURATULUI, elaborat de Casa Națională
de Asigurări de Sănătate

Ghidul își propune să sintetizeze cele mai relevante informații
legate de modul de funcționare al sistemului asigurărilor sociale de
sănătate și serviciile acordate în cadrul acestuia.

Informațiile detaliate în acest ghid se referă la reglementările în
vigoare începând cu luna iulie 2021*. Serviciile descrise în ghid
sunt oferite doar la cabinetele și centrele medicale, laboratoarele de
analize, spitalele, farmaciile sau orice alți furnizori de servicii
care sunt în contract cu o casă de asigurări de sănătate aflată
în subordinea CNAS.

Prima parte a ghidului reprezintă o introducere în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate din România și oferă informații
despre (1) calitatea de asigurat, (2) tipurile de pachete de servicii,
(3) drepturile și obligațiile asiguratului și (4) cardul național de
sănătate și modalitatea de a intra în posesia sa.

În a doua parte a ghidului sunt detaliate pachetele de servicii pentru
persoanele neasigurate și pentru asigurați, pentru fiecare domeniu de
asistență în parte, precum și modul prin care pacienții pot
beneficia de aceste servicii, cu ce regularitate și pentru ce
afecțiuni. A treia parte a ghidului cuprinde trei teme specifice: (1)
măsuri pentru pacienții cu COVID-19, (2) cum pot beneficia asigurații
de asistență medicală în alte țări și modul de rambursare a
cheltuielilor, (3) programele naționale de sănătate curative derulate
de CNAS.

"Ghidul Asiguratului"  in format pdf  

Vizualizare CNAS „Ghidul asiguratului" în format interactiv"