CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARAD anunţă toţi furnizorii care doresc continuarea relaţiei contractuale stabilite cu instituţia noastră, respectiv furnizorii noi, care doresc să încheie contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în condiţiile H.G. 155/2017 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 precum şi a Normelor tehnice aprobate prin Ordinul CNAS nr.204/2017,
Procesul de contractare pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative se desfăşoară până în 14 aprilie 2017.
Perioada pentru primirea şi înregistrarea dosarelor de contractare este 10.04.2017-12.04.2017.
 
Modelul de cerere şi opisul documentelor necesare pentru contractare vor putea fi accesate pe site-ul instituţiei, începând cu data de 07.04.2017