HOTARARE nr. 537 din 17 iulie 2018 referitor la retete pentru pensionari, compensate cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor  ;

Ordin 841 per 2018 Modificare HG 140