ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR,

 

Începând cu data de 31.12.2017 încetează de drept declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu care aţi fost înregistrat(ă) la CAS Bacău.

Conform prevederii art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 modificată de OUG 99/2017, de la data de 01 ianuarie 2018 pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, între persoana interesată sau după caz, persoana împuternicită de către aceasta, se va încheia un Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate cu CAS Bacău.

Contractul este condiţionat de plata unei contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de sănătate în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare şi produce efecte de la data înregistrării.

Termenul până la care se poate încheia acest contract este data de 31 ianuarie 2018.

Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (respectiv 1.900 lei) şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia (respectiv 22.800 lei).

Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate efectuează plata contribuţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

Modificarea oricăror prevederi ale contractului (nume, venit asigurat, adresa, act de identitate) se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional, în termen de 30 de zile de la modificare şi produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.

Prin urmare aveţi obligaţia să vă achitaţi, dacă este cazul, sumele restante cu care figuraţi în evidenţele CAS Bacău.

Plata se poate face în numerar la casieria instituţiei, sau în contul: RO63TREZ06126A212500XXXX, beneficiar CAS Bacău, CUI 4159042, cu precizarea CNP.

 

Spre consultare veţi regăsi mai jos actele normative invocate.

 

Cu consideraţie,

CONDUCEREA CAS BACĂU

 

 

Fișiere atașate

ORDIN 15-1311 din 2018.pdf OUG 158 DIN 2015 actualizat in 2017.pdf