În atenția furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

 - Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor  privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora  se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate  şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1909/856/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2473/1017/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020  pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical  şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical  pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate  şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,

 

            Precizăm următoarele: