COMUNICAT

NOUL PROGRAM DE COMPENSARE  CU 90% A MEDICAMENTELOR  PENTRU PENSIONARI ESTE OPERAŢIONAL

  

 

Începând cu data de 4 iulie 2017 modificările efectuate în programul social de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari  au devenit operaţionale.

Conform modificărilor aprobate prin HG nr. 436/2017, pragul de pensie până la care se poate beneficia de program a fost majorat de la 700 lei la 900 lei /lună inclusiv. Beneficiarii programului sunt:

1.         pensionarii cu venituri din pensii de până la 900 lei/lună inclusiv, care nu primesc şi indemnizaţie socială, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

2.         pensionarii cu venituri din pensie şi indemnizaţie socială (cumulate) de până la 900 de lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

Începând cu această dată, beneficiarii programului nu vor mai depune la medicul de familie declaraţia pe proprie răspundere referitoare la veniturile obţinute, vor  prezenta talonul de pensie şi actul de identitate. Având în vedere că reglementările H.G. nr. 436/2017 sunt aplicabile începând cu luna iulie 2017,  la prescrierea medicamentelor din sublista B pentru asiguraţii pensionari mai sus menţionaţi, medicii de familie vor lua în calcul talonul de pensie aferent lunii iunie 2017 dacă asiguraţii nu au intrat  în posesia talonului aferent lunii iulie 2017 la data prezentării la medicul de familie.

Finanţarea programului de compensare cu 90% a medicamentelor din sublista B prevăzută de HG nr. 720/2008 se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi în proporţie de 40% din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.

„Prin noul program se reglementează şi problema pensionarilor care realizează venituri modice în afara pensiei, spre exemplu din dobânzile pe economii. Totodată, se debirocratizează şi activitatea medicilor de familie, care nu vor mai trebui să solicite declaraţii pensionarilor” – a declarat Marian Burcea, preşedintele CNAS.