COMUNICAT

Asiguraţii care nu pot prezenta sau utiliza cardul naţional de sănătate

vor beneficia de servicii medicale

 

 

Principala preocupare a CNAS este de a garanta accesul la servicii medicale pentru toate persoanele asigurate. În acest sens, au fost semnate două acte normative, Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 557/246/2015 şi Ordinul Preşedintelui CNAS nr.248/2015 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

Conform acestor acte normative, asiguraţii care nu pot prezenta sau utiliza cardul naţional de sănătate vor beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale începând cu data de 1 mai 2015.

 

Pacienţii, prin intermediul reprezentanţilor săi, ne-au asigurat în nenumărate rânduri că apreciază ca fiind un lucru pozitiv şi necesar pentru sistem introducerea cardului de sănătate.

 

Acest proiect are rolul de a gestiona şi transparentiza modul de utilizare a fondurilor din sistemul de sănătate, în beneficiul asiguraţilor. Prin implementarea acestui proiect, vom obţine ca rezultat utilizarea fondului constituit din contribuţia asiguraţilor doar pentru servicii reale de sănătate. Un sistem care se doreşte performant presupune reguli şi proceduri pe care toţi cei care fac parte sau interacţionează cu sistemul trebuie să le respecte.

 

CNAS îşi asumă responsabilitatea pentru proiectul cardului naţional de sănătate. Implementarea unui proiect la nivel naţional nu este un lucru uşor de realizat. CNAS a asigurat condiţiile legale şi tehnice pentru derularea lui, pe care furnizorii de servicii medicale au obligaţia legală să le respecte.

 

Încă de la finalul anului trecut, CNAS a recomandat asiguraţilor care au intrat în posesia cardului de sănătate să se prezinte cu el ori de câte ori solicită un serviciu medical, iar furnizorilor să înceapă să utilizeze cardul de sănătate şi cititoarele pentru a depista şi a rezolva orice problemă de funcţionare care apare.

 

Tot de anul trecut, centrul de asistenţă de la CNAS este operaţional non-stop pentru a primi sesizările furnizorilor şi pentru a rezolva problemele legate de funcţionarea cardului de sănătate. Furnizorii care au ţinut cont de această recomandare sunt acum pregatiţi să utilizeze cardul de sănătate. Am primit la CNAS informări care confirmă faptul că aceştia nu au probleme la utilizarea cardului de sănătate.

 

Există însă furnizori care au ignorat perioada de probă şi, aşa cum au fost relatate cazuri în presă, au refuzat utilizarea cardurilor acelor asiguraţi care le-au prezentat pentru validarea serviciilor medicale primite.

 

Tot presa este cea care ne-a semnalat cazuri în care furnizori de servicii medicale afirmă că sistemul este blocat de zile întregi, dar nu au făcut vreun demers pentru remedierea situaţiei.

 

Orice furnizor de servicii medicale în contract cu casele de asigurări operează de mult timp în platforma informatică (PIAS). Sistemul cardului este o funcţionalitate care completează această platformă. Ca orice lucru nou, implică atenţie, dar nu necesită cunoştinţe avansate de specialitate.

 

CNAS admite că există unele probleme reale de funcţionare a sistemului cardului de sănătate şi va gasi soluţii pentru a le rezolva. Facem un nou apel la furnizorii de servicii medicale ca în momentul în care există asemenea probleme, acestea să fie semnalate în cel mai scurt timp la centrul de asistenţă, pentru a oferi suportul necesar pentru remedierea lor.

 

Cea mai frecventă problemă identificată în funcţionarea cardului de sănătate a apărut la furnizorii de servicii medicale care utilizează alt soft decât cel pus la dispoziţie în mod gratuit de CNAS. Acesta a fost motivul pentru care CNAS a invitat dezvoltatorii de soft la o serie de întâlniri pentru a oferi detalii despre modul în care se poate realiza compatibilizarea softurilor achiziţionate de furnizori cu sistemul cardului de sănătate.

 

Medicul de familie are o importanţă deosebită în sistemul de sănătate, pentru că interacţionează cel mai mult cu pacientul. Însă, ca toţi ceilalţi furnizori de servicii medicale în contract cu casele de asigurări, trebuie sa respecte regulile.

 

Le mulţumim pe această cale acelor medici de familie care au acceptat să preia cardurile de sănătate pentru asiguraţii înscrişi pe listele proprii, ca serviciu suplimentar pentru aceştia. Celelalte servicii necesare pentru utilizarea cardului de sănătate, respectiv activarea şi validarea serviciilor medicale acordate pacienţilor, sunt obligatorii pentru toţi furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări.

 

În această perioadă, prin eforturile comune ale caselor de asigurări şi ale furnizorilor de servicii medicale, trebuie să ne asigurăm că nu creăm disconfort asiguraţilor care apelează la servicii medicale în perioada de demarare a cardului de sănătate”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

 

 

Biroul de presă