HOTĂRÂRE  Nr. 791/2015 din 23 septembrie 2015

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

 

Fișiere atașate

HOTĂRÂRE Nr. 791_2015 din 23 septembrie 2015.doc