Ordinului Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice,  pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β  în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

 

Medicii prescriptori vor transmite formularele specifice la fax 0234510425 si email servmed@casbc.ro

 

Fișiere atașate

Ordin Nr. 141_28.02.2017.pdf Formulare specifice.zip HG 720_2008 actualizata 01.03.2017.pdf Ordin 152_07032017 modif Anexa1 la Ord 141.pdf