Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este în stare de funcţionare, începând cu data de 05.04.2017, ora 13.00,  iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a acestuia.

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 199 – 202 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 și ale Art. 40-42  la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.