Prin Ordinul CNAS nr. 1151/ 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 39 din 21.01.2020 s-a aprobat procedura de eliberare, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurati.

 

Potrivit dispoziților legale amintite, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat. Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat este aceeaşi cu cea plătită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate furnizorului conform contractului de furnizare a serviciilor de personalizare, producţie şi distribuţie a cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8,33 lei/ card (inclusiv TVA).

 

Contul în care poate fi plătită această sumă este: RO19TREZ0615005XXX000155 deschis la Trezoreria BACĂU (CUI CAS BACĂU 4159042).

Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate duplicat se va realiza începând cu data de 07. 02. 2020.