In atentia:

                FURNIZORILOR -  ASISTENTA MEDICALA PRIMARA    

    

Mai jos regasiti - adresa CASBN nr.18620 din 30-12-2021,  referitoare la prevederile  art.1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, astfel cum au fost acestea modificate prin Hotararea de Guvern nr.1289/2021, incepând cu data de 1 ianuarie 2022 “beneficiarii programului prevazut la alin.(1) sunt pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.429 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, pentru care se aproba compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B din Hotararea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”...

 

 

Fișiere atașate

Adresa CAS-BN 18620-30-12-21.pdf