Ministerul Sănătății informează furnizorii de  servicii medicale care derulează relații contractuale cu casele județene de asigurări de sănătate, prin PNS 3 - Programul Național de Oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, asupra modificării prețului unitar de achiziție/UT fără TVA,  pentru medicamentul HERCEPTIN 150 mg (DCI TRASTUZUMABUM) acordat bolnavilor în cadrul Programului Național de Oncologie, care face obiectul Acordului - cadru nr.11/21.02.2019, de la 1802,02 lei/UT fără TVA, la 1690,35 lei/UT fără TVA.

 

Fișiere atașate

Medicament Herceptin.pdf