În atenția - Medicilor de familie,  

 Ref.: Adresa CNAS P159/11.01.2021

 

           Urmare a sesizărilor primite din partea unor asigurați care iși exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că unii medici de familie solicită plată pentru eliberarea adeverințelor medicale necesare înscrierii copiilor în colectivitate (ex.grădinițe care își reiau activitatea), vă reamintim că în conformitate cu prevederile Art.1,  lit.e), Anexa nr,2 la Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentn• aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadml sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019, cu modificările și completările ulterioare, activitățile de suport prevăzute pct. 1,5, lit.B. Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară, din Anexa nr.  la același ordin, sunt incluse în plata ”per capita ”. 

            Vă rugăm să întreprindeți toate demersurile necesare asftel încât asigurații să beneficieze de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

 

Cu stimă,

 

Președinte CNAS  - Adela Cojan 

 

 

Fișiere atașate

In atentia MEDICILOR DE FAMILIE.pdf