DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUAREA ÎN PLATĂ A PERSOANELOR SALARIATE CU CONTRACT DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ CARE LA DATA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ SE AFLAU ÎN CONCEDIU MEDICAL

 

  1. CERERE SCRISĂ PRIN CARE SE SOLICITĂ PRELUAREA ÎN PLATĂ A CONCEDIILOR MEDICALE
  2. COPIE CONTRACT DE MUNCA INSOTIT DE UN EXTRAS DIN REVISAL
  3. COPIE DECIZIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ
  4. COPII CERTIFICAT MEDICAL ” INIȚIAL” + CERTIFICATE MEDICALE ”ÎN CONTINUARE” PÂNĂ LA DATA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ
  5. COPIE CERTIFICATĂ CU PARAFA ȘI ȘTAMPILA MEDICULUI PRESCRIPTOR, A MEDICULUI ȘEF DE SECȚIE (acolo unde este cazul) și  A MEDICULUI DE FAMILIE , A CERTIFICATULUI MEDICAL ”ÎN CONTINUARE” CARE SE PLĂTEȘTE FRACȚIONAT DE CĂTRE ANGAJATOR ȘI DE CĂTRE C.A.S. BOTOȘANI
  6. ADEVERINȚĂ  CU NR. DE ZILE DE CONCEDIU MEDICAL AVUT ÎN ULTIMELE 12 LUNI ANTERIOARE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ
  7. ADEVERINȚĂ CU VENITURILE REALIZATE ȘI ZILELE LUCRATE ÎN ULTIMELE 6 LUNI ANTERIOARE CONCEDIULUI MEDICAL ”INIȚIAL”, CARE AU CONSTITUIT BAZA DE CALCUL PENTRU INDEMNIZAȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  8. COPIE ACT DE IDENTITATE
  9. EXTRAS DE CONT
1. Anexa 9 - Cerere pentru solicitarea indemnizatiei Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate valabila pina la 31.12.2017
2.  ANEXA 9Cerere pentru solicitarea indemnizatiei Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate valabila de la 01.01.2018