ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

CALENDAR CONTRACTARE 2018                        Documente contractare 2018

Documentele ce urmează a fi prezentate la contractare,vor fi transmise in  format electronic și semnate digital de reprezentantului legal (se va folosi semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal).

Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.

Toate documentele necesare validării furnizorului (Cerere tip, Autorizație, etc.) și medicilor (Certificate de membru, acte de identitate, etc.) se vor scana în fișiere PDF după cum urmează:

  • Toate documentele referitoare la furnizor se vor scana într-un singur document PDF care se va salva cu un nume de forma: XXXX_NumeFurn.pdf unde „XXXX” reprezintă CUI-ul furnizorului iar „NumeFurn” reprezintă denumirea furnizorului.
  • Toate documentele necesare pentru fiecare medic se vor scana intr-un singur document PDF care se va salva cu un nume de forma: PPPPPP_NumeMedic.pdf unde „PPPPPP” reprezintă Parafa medicului iar „NumeMedic” reprezintă Numele și Prenumele medicului.
    Pentru fiecare medic se va crea câte un fișier PDF separat.

Se solicită transmiterea documentelor în format PDF deoarece acestea sunt mai ușor de semnat.

Pentru fișiere în format XLS, DOC,recomandăm să se folosească aplicația de semnare electronică pusă la dispoziție de către furnizorul de token, atunci când a fost achiziționat sau facilitățile de inserare semnătură puse la dispoziție de Excel.

După crearea și semnarea tuturor documentelor solicitate, denumite conform precizărilor de mai sus, acestea vor fi trimise la adresa de e-mail contractare@casbt.ro.

                Atașamentele unui email nu pot depăși 10 MB și nu se transmit arhivate.

                Fișierele de contractare incomplete sau care nu respectă formatul solicitat nu se vor lua în considerare.

                Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor transmise în vederea încheierii contractelor.

 

Documente contractare 2018

-