dispozitive medicale documente necesare cerere
medicină de familie documente necesare cerere declaratie program de lucru
centre de permanenta documente necesare cerere
medicina de familie documente pentru ecografii si EKG  Acte ecografie si EKG cerere program de lucru Aparatura din dotare Oferta ECO EKG Declaratie Macheta logistica
stomatologie documente necesare cerere declaratie program de lucru
paraclinice laboratoare documente necesare cerere anexa 18A anexa 45 declaratie medic declaratie reprezentant legal macheta anatomie patologica macheta laborator
paraclinice radiologie documente necesare cerere anexa 18A anexa 45 declaratie medic declaratie reprezentant legal macheta radiologie
farmacii circuit deschis documente necesare cerere declaratie program farmaciști date societate program de lucru farmacii si oficine tabel date angajați
îngrijiri la domiciliu documente cerere AA macheta îngrijiri Anexa 44 Anexa declaratie RL Declaratie privind contracte Anexa 31 F Declaratie locuri de munca medici
recuperare sanatorii documente cerere Anexa 6 declaratie RL Anexe1-5 _Anexa 45_2018 Macheta personal Declaratie locuri de munca medici
ingrijiri paleative documente cerere
clinic si ecografie documente necesare cerere declaratie program Anexa 45 declaratie loc de munca Macheta Logistica
recuperare ambulatoriu documente necesare cerere declaratie program declaratie loc de munca macheta RecA_xxxxxx_PL_01
spitale documente necesare cerere declaratie angajament 02 Anexe 01_05 pt contractare 03 Anexe 06_18 pt contractare Macheta personal spital
consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat privat documente necesare cerere Anexe 1- 7 Anexe 8 - 14 Declaratie program  
conventii bilete de trimitere documente necesare cerere medici conventie
programe nationale de sanatate Cerere contract 2019 unitati sanitare cu paturi Cerere contract 2019 dializa