Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în perioada 25 octombrie – 29 octombrie 2021

 

 

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Hotărârea Guvernului nr. 1161/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

1017/2021

2.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2292/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

1020/2021

3.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2314/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

1022/2021

4.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 316/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021

1026/2021

5.

Ordinul președintelui CNAS nr. 968/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui CNAS nr. 755/2020

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2021/10/lista-medicam-ordin-noiembrie-2021-1.pdf