Casa de Asigurări de Sănătate Botosani, în baza HG nr. 962/2019, si HG 963/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 1023/19.12.2019, prelungește până la data de 31.03.2020 contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, programe nationale de sanatate, aflați în relație contractuală cu CAS Botosani la data de 31.12.2019, prin acte adiționale.

         Conditiile acordarii asistenței medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale, (HG nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinului MS - CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare).