Având în vedere adresa CNAS nr. P1113/07.02.2020 înregistrată la CAS Botoșani la nr. 3258/10.02.2020, vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 01.03.2020 (data prescrierii), vor intra în procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 (ce funcționează în PIAS la nivel de eroare), la prescriere, formularele specifice transmise și confirmate în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1 în lista aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, aferente categoriei de boală G17 și PNS 6.20 .

 

Fișiere atașate

Scan_11-02-2020_1541.pdf