Începând cu data de 01.10.2017, în vederea respectării prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, unitățile sanitare din ambulatoriu se pot înscrie în procedura de acreditare prin modalitatea prevăzută pe site-ul www.anmcs.gov.ro .