Perioada de contractare in intervalul 01.04.2015 - 27.04.2015 pentru incheierea:

- contractelor / actelor adiţionale pe domenii de asistenţă medicală;

- contractelor pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centre de permanenţă;

- contractelor pentru derularea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.

ANUNŢUL DE CONTRACTARE click