IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDIN 12.12/889 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. (act normativ ce a fost publicat în M.O. nr. 866 din 31.10.2016).

Fișiere atașate : Ordin_1212_889_2016.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HG 792 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 (act normativ ce a fost publicat în M.O. nr. 863 din 28.10.2016).

Fișiere atașate:

 Modificare HG 161 19 oct 2016_ultima forma + observatii Justitie_24.10.2016.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORDIN nr. 904 din 31.10.2016

 

pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul imposibilității de a utiliza on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

Având în vedere:

În temeiul dispoziţiilor :

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul

O R D I N

Art. 1 În perioada 10 – 13 octombrie 2016 au fost constatate întreruperi în funcționarea Platforma informatică din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS.

 

Fișiere atașate: ORDIN nr. 904 din 31.10.2016.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corespondență - furnizori servicii medicale si dispozitive 

 

 

 

Corespondență - Adresant necunoscut

 

 

 

Fișiere atașate

In atentia furnizorilor de servicii medicale.doc 11-07-2017 Comunicat_CJAS_Buzau.pdf