IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

26-06-2017 Comunicat CNAS

 

Indisponibilitate PIAS

In data de 27.06.2017, incepand cu ora 18:00 si pana la ora 24:00,  sunt programate actualizari legislative ce vizeaza platforma PIAS.

Pe perioada interventiei, platforma PIAS va fi indisponibila. In acest interval furnizorii de servicii medicale vor utiliza modul de lucru off-line

 

 

05-04-2017 Comunicat CNAS

 

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este în stare de funcţionare, începând cu data de 05.04.2017, ora 13.00,  iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a acestuia.

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 199 – 202 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 și ale Art. 40-42  la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

05-04-2017 Comunicat CNAS

 

Astăzi, 05.04.2017incepand cu ora 11:30, Platforma Informatica a Asigurărilor de Sănătate este indisponibila datorita unor probleme tehnice.

Pana la remedierea problemelor tehnice apărute, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

Pentru transmiterea şi validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispoziţiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 361 — 364 din H.G. 206/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, până la termenul de raportare a activităţii lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcţionarea PIAS, preşedintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menţionate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-02-2017 Comunicat C.N.A.S.

 

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este în stare de funcţionare, începând cu data de 1 februarie 2017, ora 14:00, iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a acestuia.

 

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 199 – 202 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 și ale art. 361 – 364 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2016.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-01-2017 Comunicat C.N.A.S.

 

INDISPONIBILITATE  SISTEM  INFORMATIC

 

Astazi, 30.01.2017, incepand cu ora 8:30, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice.

Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 361 – 364 din H.G. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-01-2017 Comunicat C.N.A.S.

 

In zilele de  28 si 29 ianuarie, intre orele 08 – 22 in vederea efectuarii unor lucrari de mentenanta vor avea loc interventii asupra UPS-urilor ce deservesc centrul de date apartinand STS, unde sunt colocate echipamentele PIAS.

Pe perioada lucrarilor este posibli ca anumite servicii ale PIAS sa devina indisponibile temporar. In acest interval furnizorii de servicii medicale vor utiliza modul de lucru off-line.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-01-2017 Comunicat C.N.A.S.

 

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este în stare de funcţionare, începând cu data de 17 ianuarie 2017, ora 20:00, iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a acestuia.

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 199 – 202 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 și ale art. 361 – 364 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2016.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-01-2017 Comunicat C.N.A.S.

 

Astazi, 16.01.2017, incepand cu ora 11:00, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice.

Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 361 – 364 din H.G. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-11-2016

        Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune

 

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este în stare de funcţionare, începând cu data de 16 noiembrie 2016, orele 12:00, iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a acesteia.

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 199 – 202 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 și ale art. 361 – 364 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2016.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDISPONIBILITATE  SISTEM  INFORMATIC

Astazi, 07.11.2016, incepand cu ora 10:00, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice.

 

Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

 

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 361 – 364 din H.G. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      COMUNICAT

SISTEMUL CARDULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FOST REPUS ÎN FUNCŢIUNE

 

    Sistemul informatic al cardului național de asigurări de sănătate este în stare de funcţionare, începând

 cu data de 2 noiembrie 2016, orele 19.00, iar în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și

 consolidare a acestuia.

    Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 199 – 202 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 și ale art. 361 – 364 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2016.

    În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost

 constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai

 sus menționate.

                                                                                               Biroul de presa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDIN 12.12/889 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. (act normativ ce a fost publicat în M.O. nr. 866 din 31.10.2016).

 
 

Fișiere atașate : Ordin_1212_889_2016.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HG 792 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 (act normativ ce a fost publicat în M.O. nr. 863 din 28.10.2016).

 
 

Fișiere atașate:

 Modificare HG 161 19 oct 2016_ultima forma + observatii Justitie_24.10.2016.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORDIN nr. 904 din 31.10.2016

 

pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul imposibilității de a utiliza on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

Având în vedere:

În temeiul dispoziţiilor :

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul

O R D I N

Art. 1 În perioada 10 – 13 octombrie 2016 au fost constatate întreruperi în funcționarea Platforma informatică din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS.

 

Fișiere atașate: ORDIN nr. 904 din 31.10.2016.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

01-11-2016

Astazi, 01.11.2016, incepand cu ora 09:00, sistemul informatic al cardului national de asigurari de sanatate este indisponibil datorita unor probleme tehnice.

Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line. Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36– 36din H.G. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 13-10-2016

SISTEMUL CARDULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FOST REPUS ÎN FUNCŢIUNE

 

Sistemul cardului naţional de asigurări de sănătate a fost readus în stare de funcţionare, începând cu data de 13 octombrie 2016, orele 11.00, iar în continuare se efectuează măsuri tehnice de consolidare a acestuia.
Astfel, dacă în data de 12 octombrie 2016, pe parcursul întregii zile, s-au prescris 19.000 de reţete on-line şi s-au eliberat medicamentele pentru 16.000 dintre acestea, în ziua de 13 octombrie 2016, până la orele 12.00, s-au prescris 145.000 de reţete on-line şi s-au eliberat medicamentele pentru 129.000 dintre acestea. Totodată, dacă numărul serviciilor medicale raportate şi validate on-line în întreaga ţară fost de 300.000 pe tot parcursul zilei de 12 octombrie 2016, în data de 13 octombrie 2016, până la orele 12.00, s-au raportat şi validat on-line 797.000 de servicii medicale.
Totodată, pentru a evita ca incidentele de funcţionare a uneia din componentele Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) să perturbe activitatea furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, Ministerul Sănătăţii şi CNAS lucrează în regim de urgenţă la elaborarea proiectului unei Hotărâri de Guvern care să permită relaxarea regimului de raportare şi validare a serviciilor efectuate în intervalul de timp de la apariţia incidentului şi până la soluţionarea acestuia.

                                                                                                                                                      Biroul de presă

 
 

   12-10-2016

PRECIZĂRI REFERITOARE LA SITUAŢIA SISTEMULUI
CARDULUI NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
 

 

Pe perioada în care sistemul cardului naţional de asigurări de sănătate nu funcţionează în parametri normali, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate pot acorda asiguraţilor servicii offline. CNAS precizează că, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, serviciile medicale acordate offline vor putea fi raportate şi validate de sistemul informatic în termen de trei zile lucrătoare după cea în care s-a acordat serviciul respectiv, astfel:
- pentru serviciile acordate în cursul zilei de luni, 10 octombrie 2016, raportarea şi validarea se poate face până joi, 13 octombrie 2016, orele 23.59;
- pentru serviciile acordate în cursul zilei de marţi, 11 octombrie 2016, raportarea şi validarea se poate face până vineri, 14 octombrie 2016, orele 23.59;
- pentru serviciile acordate în cursul zilei de miercuri, 12 octombrie 2016, raportarea şi validarea se poate face până luni, 17 octombrie 2016, orele 23.59.
Conform datelor Direcţiei Generale Tehnologia Informaţiei din cadrul CNAS, în cursul zilei de marţi, 11 octombrie 2016, la nivelul întregii ţări au putut fi raportate şi validate circa 50% din serviciile medicale efectuate, în medie, în cursul unei zile normale de lucru.
CNAS cere scuze tuturor celor afectaţi de situaţia fortuită şi menţionează că depune toate eforturile pentru readucerea sistemului cardului naţional de sănătate, în cel mai scurt timp posibil, în parametri normali de funcţionare.
Totodată, instituţia va comunica în timp util furnizorilor de servicii medicale care sunt soluţiile de raportare şi validare a serviciilor efectuate, în cazul în care situaţia actuală se prelungeşte, astfel încât activitatea lor să nu fie perturbată iar pacienţii asiguraţi să nu aibă de suferit.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       Biroul de presă

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Astazi, 10.10.2016, incepand cu ora 10:00, sistemul informatic al cardului national de asigurari de sanatate este indisponibil datorita unor probleme tehnice de comunicatie intre unele componente ale sistemului.

Pana la anuntul remedierii problemelor aparute, confirmarea semnarii prin cardul de sanatate a serviciilor medicale / prescrierii retetelor / eliberarii medicamentelor vor putea fi efectuate in modul offline.

Serviciile operate in acest interval vor trebui incarcate in PIAS in maxim 3 zile lucratoare calculate de la ora zero a zilei urmatoare datei prestarii serviciului, conform prevederilor legale in vigoare.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remediere sistem Card National de Sanatate

Astazi, 01.08.2016, incepand cu ora 18:00, problema tehnica aparuta la sistemul informatic Card National de Sanatate a fost remediata.

 

 

 

Avand in vedere finalizarea perioadei de contractare, in cazul in care, incepand cu data de 01.08.2016, in urma operatiei de autentificare card se vor intoarce mesajele de tipul: “eroare -13 Terminal invalid (neinrolat)”,

va rugam sa contactati casa de asigurari de sanatate cu care sunteti in relatie contractuala, departament contractare, pentru a verifica daca in SIUI contractul incheiat cu CAS este in starea “in derulare” iar ulterior a prelua noul fisier de personalizare pentru remedierea acestei erori intrucat numarul contractului inregistrat in aplicatia de raportare furnizor trebuie sa fie identic cu cel inregistrat la casa de asigurari de sanatete in SIUI"

 

Astazi, 18.07.2016, incepand cu ora 11:30, problema tehnica aparuta la sistemul informatic Card National de Sanatate a fost remediata.

Astazi, 18.07.2016, incepand cu ora 10:00, sistemul informatic al cardului national de asigurari de sanatate este indisponibil datorita unor probleme tehnice de comunicatie intre unele componente ale sistemului.

Pana la anuntul remedierii problemelor aparute, confirmarea semnarii prin cardul de sanatate a serviciilor medicale / prescrierii retetelor / eliberarii medicamentelor vor putea fi efectuate in modul offline.

Serviciile operate in acest interval vor trebui incarcate in PIAS in maxim 72 ore lucratoare calculate de la ora zero a zilei urmatoare datei prestarii serviciului, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Comunicat 13-07-2016 - CNAS precizează că dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu

 

CNAS precizează că dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective în următoarele condiţii:

Comunicat 13 iulie 2016 - Ingrijiri la domiciliu.pdf

 

 

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

a_Ordin 763_377_2016.pdf

 

 

2016-06-24 Convocarea furnizorilor de servicii medicale pentru semnarea actelor aditionale pentru luna iulie 2016.pdf

Hotararea Guvernului Romaniei nr 200 din 30/03/2016 privind Contractul Cadru.pdf 

 

Comunicat - Reglementările legale în vigoare asigură accesul asiguraţilor la servicii medicale în sistemul public de sănătate

Acordarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sistemul social de asigurări de sănătate se realizează  până la data de 30 iunie 2016 în baza actelor adiţionale încheiate la contractele aflate în derulare cu furnizorii de servicii medicale.

Prin HG 200/2016, termenul de aplicare a  HG 400/2014  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit pana la 30 iunie 2016.

Fondurile necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale sunt asigurate din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2016.

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a dispus caselor judeţene de asigurări de sănătate încheierea  actelor adiţionale precum şi procedurile necesare derulării contractelor.

Astfel, la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt elaborate actele adiţionale pentru prelungirea valabilităţii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale pentru trimestrul II 2016, fiind prelungit  în mod corespunzător programul de activitate al acestora, în vederea încheierii actelor adiţionale, pentru a asigura accesul neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

                                                         

                                                                               Biroul de presă CNAS

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să depuneti cererea  si dosarul de evaluare la Compartimentul Evaluare Furnizori, camera 6, cu 30 de zile înainte de expirarea valabilitătii Deciziei de Evaluare dupa urmatorul program:

Pentru informatii suplimentare legate de taxa de evaluare, documentele din dosar si data expirarii deciziei de evaluare puteti consulta site-ul CASJ Buzau, modulul Furnizori de servicii medicale, sectiunea Evaluare furnizori sau Compartiment Evaluare Furnizori - telefon 0238 717 834 , int.118

 

Diverse

 

 

Corespondență - Adresant necunoscut

 

 

 

Fișiere atașate

11-07-2017 Comunicat_CJAS_Buzau.pdf