Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că a fost publicat  Ordinul MS/CNAS nr. 1790/1071/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

Atasat regasiti:

 

DIRECTOR GENERAL CAS BUZAU

 

Fișiere atașate

ANUNT publicare Ord. MS-CNAS nr _1790_1071.2020.pdf ORDINUL MS-CNAS nr. 1790_1071_2020.pdf