COMUNICAT, 

IN ATENTIA ASIGURATILOR SI FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

          

 

Privind modificări în modul de acordare a serviciilor medicale

pe perioada instituirii stării de urgentă

 

           CNAS a publicat pe site-ul institutiei (www.cnas.ro), în transparentă decizională, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificări si completări ale unor acte normative în domeniul sănătăţii, vizând prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgentă. Măsurile au ca scop asigurarea accesului la servicii medicale în conditii de sigurantă pentru medici si pacienti, prin limitarea deplasărilor si interactiunii cu alte persoane.

        Conform acestui proiect, serviciile medicale si medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul si tratarea cazurilor cu COVID 19 si a complicatiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgentă, si se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii si din Fondul National Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, după caz.

        Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescriptie medicală în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicală si/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Sunt cuprinse în proiectul de act normativ reglementări privind modul de acordare a unor tratamente necesare în anumite patologii care necesită măsuri speciale.

        Pe perioada stării de urgentă, în asistenţa medicală primară se instituie consultaţia la distanţă pentru afecţiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultatiile medicale la distantă în fisa pacientului si în registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultatiei la distantă, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultatiei în conditii de sigurantă epidemiologică.

        Medicii de familie si medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală si în situatia în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecintă a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescriptia electronică online emisă în aceste conditii este transmisă pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

        Pe perioada stării de urgentă se suspendă obligativitatea utilizării cardului national de sănătate, precum si obligativitatea transmiterii în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a serviciilor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum si a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.

        Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate in cadrul programelor nationale de sănătate publică si curative - cu exceptia Programului naţional de sănătate mintală - care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unitătilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate si unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului national de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unitătilor sanitare, pot fi eliberate si unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate.

         Se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialităti clinice si a biletelor de trimitere pentru specialităti paraclinice, a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT.

         Proiectul prevede prelungirea termenelor de aplicare ale actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi Contractul-cadru, precum si la programele nationale de sănătate, până la data de 14 aprilie 2020.

         De asemenea, sunt cuprinse în acest proiect o serie de reglementări referitoare la modul de finantare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgentă.

 

CONDUCEREA CAS BUZAU

 

Fișiere atașate

COMUNICAT modificari legislative privind acordare servicii medicale - CAS BUZAU.pdf