COMUNICAT,

           - Precizări privind biletele de trimitere – noile formulare

 

 

            Prin Ordinele MS/Presedinte CNAS nr. 457/843/2018 si 456/842/2018, au fost aduse modificari 

formularelor cu regim special privind biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice, precum si biletele

 de trimitere pentru serviciile medicale clinice/biletele de internare utilizate in sistemul

 asigurarilor sociale de sanatate.

            Conform prevederilor acestor acte normative, pana la data de 30.06.2018se puteau utiliza

 atat bilete de trimitere in formatul aprobat anterior intrarii in vigoare a noilor reglementari legale

 (Ordinele nr. 457/843/2018 si nr. 456/842/2018, cat si formularele noi (art. II din Ordinul

 nr. 457/843/2018 si art.II din Ordinul nr. 456/842/2018).

            Prin urmare, de la data de 01.07.2018 se pot recomanda servicii medicale paraclinice,

 servicii medicale clinice/internare, doar pe baza bilelelor de trimitere in formatul nou aprobat

 prin Ordinele nr. 457/843/2018 si 456/842/2018.

            Biletele de trimitere in formatul anterior intrarii in vigoare a Ordinelor nr. 457/843/2018 

si 456/842/2018, eliberate pana la data de 30.06.2018, sunt recunoscute in sistemul de asigurari 

sociale de sanatate si dupa data de 01.07.2018, cu respectarea dupa caz a termenelor de valabilitate

 prevazute de actele normative in vigoare, avand in vedere ca aceste bilete puteau fi utilizate de medici

 pana la data de 30.06.2018.

 

                           BIROUL DE PRESA CAS BUZAU