COMUNICAT,

 

            - Referitor la prorogare termen aplicare a unor reglementari ale H.G. nr. 140/2018;

            - Privitor la modificarea Ordinului MS/Presedinte CNAS nr. 397/836/2018.

 

 

            Conform dispozitiilor H.G. nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul 

sănătătii si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 538/28.06.2018, a fost

 prorogat pana la data de 01.01.2019, termenul prevazut pentru aplicarea unor reglementari ale H.G. nr.

 140/2018,pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării

 asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2018-2019.

             In Monitorul Oficial al Romaniei este in curs de publicare, Ordinul MS/Presedinte CNAS, de modificare a 

Ordinului MS/Presedinte CNAS nr. 397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018

 a H.G. nr. 140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile

 acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale

 de sănătate pentru anii 2018-2019.

 

 

 

 

                                    BIROUL DE PRESA CAS BUZAU