A fost publicata Legea 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si apar urmatoarele modificari:

Art. 222. Sunt asigurati conform legii: 

              alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: 

    " e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate." 

Art. 330. -   Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii.